Валери Левиев управител, Elta Consult

Валери Левиев

Валери основава Елта Консулт през 1991 г. и има над 20 години опит в сферата на недвижимите имоти. Той е сертифициран международен специалист по недвижими имоти - CIPS от Националната асоциация на реалторите ( NAR ), САЩ от 1997 г., и притежава български Лиценз на оценител от 1997 г., както и е Лицензиран оценител от КНОБ – камара на Независимите Оценители в България.

Валери Левиев е бил Президент за периода 2000-2001 г. и два пъти е бил Вицепрезидент на Central  European  Real  Estate Associations Network ( CEREAN ). Той е бил Председател на Национално Сдружение недвижими Имоти  и в момента е член на Националният съвет. Член на Управителния съвет на КПО - Камарата на професионалните оценители, от нейното създаване през 2009 година, както и на ръководството на БГФМА – Българска Асоциация за Фасилити Менижмънт.

Валери Левиев е специалист в сферата на корпоративните консултантски услуги, търговски придобивания и оценки,  и ръководи оценителския и консултантски екип на Елта Консулт .