Oрен Бар Ной дирeктор, NovaCity Group

Oрен Бар Ной
През последните седем години г - н Бар Ной е директор в Nova City Group. Той притежава магистърска степен по " Глобален маркетинг". Г - н Бар Ной има опит в областта на недвижимите имоти в Източна Европа и в добивните и инфраструктурните сектори в Африка.
Бизнес - девизът на г - н Бар Ной е "на първо място бизнес се прави между хора, които се разбират по между си, или изобщо не се прави". Това е една от основните ценности на NovaCity, на която се основава сътрудничеството им с  други водещи компании в България - Forton, UniCredit Bulbank , Arteks и iBROKERS.
NovaCity е компания за развитие на недвижими имоти, фокусирана върху българския пазар на недвижими имоти.
NovaCity е част от група компании, които са фокусирани върху изграждането и  развитието на недвижими имоти. Натрупаният ноу - хоу и опит от групата компании в Централна и Източна Европа (включително България, Чехия, Полша, Румъния и Унгария), позволява на NovaCity да прилага иновативни идеи, да разбира пазарните тенденции и умело да оценява потенциала на пазара в дадена държава. С твърда вяра в българския сектор на недвижимите имоти, NovaCity разработва няколко проекта в София, Бургас и увеличава придобиването на имоти за бъдещо развитие. Последният проект на NovaCity е: www.familiabg.eu